Виховання

Уся система виховання у закладі мала на меті допомогти учневі стати самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки цьому  система виховної роботи сприяла мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

У 2021/2022 навчальному році виховна робота в ліцеї  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми:  «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988 та  річного плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, Національної програми правової освіти та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої  Указом президента України від 18.05.2019 року №286/2019

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників, засіданнях шкільного самоврядування «Школа лідерства».

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, закладу, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до девіантної поведінки. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку у кримінальній поліції.

Невід’ємною частиною життя ліцею було учнівське самоврядування. Адже це чудовий спосіб організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на школярів шляхом залучення їх до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань як особистого життя класу, так і навчального закладу в цілому. Другий рік поспіль головою правління УС була одинадцятикласниця Халява Катерина. Лідери учнівського самоврядування були активними учасниками загальношкільних заходів.

Протягом навчального року проводилися тематичні місячники та тижні і традиційні загальношкільні виховні заходи.

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом року проводилися батьківські збори в очній та дистанційній формах. Проводилися різні дискусії, бесіди, тренінги як для учнів, так і для батьків.

У ліцеї були проведено ряд традиційних загальношкільних заходів: святкові концерти «З любов’ю до вчителя» та «Ваша Величносте, Жінко!», «Прощальний вечір із одинадцятикласниками», «День відкритих дверей» та «Випускний бал». Через заборону масових заходів ми були обмежені у проведенні розважальних вечорів для старшокласників тому святкові години спілкування проходили в рамках класних кімнат.