Внутрішня система забезпечення якості освіти

Наказ Про створення робочих груп та проведення системи самооцінювання здобувачів освіти на  2023/2024 н.р.

Робочі групи моніторингу на 2023/2024 н.р.

Узагальнена інформація про самооцінювання за 2022/2023 н.р.

Схема моніторингу  вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом “Освітнє середовище в школі”

Робочі групи моніторингу

Наказ Про створення робочих груп та проведення самооцінювання освітнього середовища