Внутрішня система забезпечення якості освіти

Схема моніторингу  вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом “Освітнє середовище в школі”

Робочі групи моніторингу

Наказ Про створення робочих груп та проведення самооцінювання освітнього середовища