Наукова діяльність

Полтавський ліцей імені А.С.Макаренка Полтавської обласної ради здійснює освітню діяльність, спрямовану на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової діяльності.

Однією із форм такої роботи є наукове товариство учнів – добровільне об’єднання учнівської молоді, яка прагне вдосконалювати свої знання в тій чи іншій галузі науки або мистецтва, розвивати власний інтелект, набувати вміння й навики науково-дослідницької роботи.

Наукове товариство учнів «Потенціал» створене на базі нашого закладу 2004 року (Реєстраційне посвідчення від 20 лютого 2004 року № 22) і діє згідно з «Положенням про учнівське наукове товариство «Потенціал» Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради») на основі Статуту. під керівництвом педагогічних працівників ліцею-інтернату, викладачів закладів вищої освіти та інших спеціалістів наукових установ, підприємств та організацій. Діяльність НТУ «Потенціал» керується Конституцією України, законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, «Положенням про наукові товариства учнів», «Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», «Положенням про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення МАН», іншими нормативно-правовими актами.

Загальну координацію діяльності НТУ «Потенціал» здійснює позашкільний заклад освіти Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук». За організацію роботи товариства відповідає заступник директора ліцею з навчально-методичної роботи Щербина Антоніна Миколаївна.

НТУ «Потенціал» має на меті розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів ліцею-інтернату імені А. С. Макаренка. Товариство надає учням допомогу щодо поглибленого вивчення основ наук, формування дослідницьких умінь, використання їхніх досягнень та можливостей і готує до осмисленого вибору професії, сприяє вихованню національної самосвідомості. Метою діяльності НТУ також є залучення ліцеїстів до систематичної пошукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які їх цікавлять, виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, що здатна жити й розвиватися в постійно змінюваному світі.

Оскільки ліцей-інтернат носить ім’я А. С. Макаренка, у своїй роботі НТУ «Потенціал» використовує ідеї видатного педагога. Так, наприклад, учителі –наукові керівники – планують індивідуальну роботу з юними дослідниками на основі системи перспективних ліній. Також важливими є макаренківські принципи гуманізму та демократизму, виховання свідомої дисципліни.

У ліцеї-інтернаті є система виявлення, розвитку й соціальної адаптації учнів, що мають здібності та нахил до наукової творчої діяльності. Перш за все, це спостереження, здійснювані вчителями-предметниками і практичним психологом під час навчальних занять та індивідуальних бесід, інтелектуальних ігор, конкурсів, змагань тощо. Наступний етап – ознайомлення з думкою батьків щодо наявності у їхніх дітей указаних нахилів та здібностей.

  Зарахування учнів у НТУ «Потенціал» здійснюється впродовж поточного навчального року на безконкурсній основі за їхнім бажанням та усною згодою батьків. Оскільки 1 вересня колектив поповнюється новими учнями, підготовча робота щодо організації НТУ та формування його основного складу проводиться до 1 жовтня.

    

Партнери НТУ «Потенціал» – Полтавське територіальне відділення МАН України, Полтавський обласний центр краєзнавства й туризму учнівської молоді, Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтавська аграрна академія.

Налагоджено співпрацю НТУ «Потенціал» із Полтавською обласною науковою бібліотекою імені І. П. Котляревського, музеями Полтави і Полтавської області: музеєм-заповідником А. С. Макаренка (с. Ковалівка Полтавського району); Національним музеєм-заповідником Миколи Васильовича Гоголя (с. Гоголеве Шишацького району); Літературно-меморіальним музеєм В. Г. Короленка, Літературно-меморіальним музеєм Панаса Мирного, Літературно-меморіальним музеєм Івана Котляревського (м. Полтава); районним музеєм Рушника імені Надії Юхимівни Бокоч (с. Степне Полтавського району); Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського; Центром охорони та досліджень пам’яток археології Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавському обласному державному проєктно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції (сьогодні: Полтавська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України») , Чалівським лісництвом при ДП «Полтавське лісове господарство», комунальною установою «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» Полтавської обласної ради тощо.