Публічна інформація

Ліцензія на діяльність освітньої діяльності

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Статут закладу

Стратегія розвитку на 2020-2026 рр.

Положення про академічну доброчесність

           Наказ  про запровадження електронного класного журналу


Звіт директора закладу за 2020-2021 навчальний рік

Звіт директора закладу за 2022 рікІнституційний аудит закладу

Положення про внутрішню систему якості освіти

Висновки та рекомендації щодо результатів самооцінювання освітніх та управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах у 2020/2021 н.р. 


Запобігання і протидія корупції


Правила поведінки учнів у навчальному закладі

Положення про зовнішній вигляд учнів

Умови доступності закладу для навчання осіб з ООС

Правила внутрішнього розпорядку на 2022-23 рік


Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів


  ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 2023 рік

 Інформація про закупівлі

 2022 рік