Напрямки роботи

Метою виховної діяльності є створення цілісної моделі виховної системи на основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей, тому  виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

  • Національно-патріотичне і громадянське виховання;
  • Морально-духовне і гуманістичне виховання;
  • Правове, превентивне виховання і формування здорового способу життя;
  • Ціннісне ставлення до себе, до сім’ї, родини, людей;
  • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
  • Ціннісне ставлення до праці;
  • Ціннісне ставлення до природи;
  • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для реалізації основних завдань був розроблений план виховної роботи навчального закладу, педагога-організатора,  психолога, а також розроблено заходи, які охоплюють всі напрями виховання: патріотичне, правове, превентивне та інші.

Аналіз виховної роботи 2021/2022 н.р.

 План виховної роботи на 2022/2023 н.р.

 План заходів з протидії булінгу