Школа лідерства

Учнівське самоврядуванняодна зі складових навчально-виховного процесу нашого закладу. Саме завдяки учням у гімназії завжди панує доброзичлива атмосфера та піднесений настрій. Невід’ємною частиною виховання та навчання є ініціативи учнів та учнівського самоврядування, які втілюються в життя завдяки підтримці та допомозі вчителів.

   В 2021-2022 навчальному році вже вкотре було обрано нового голову дитячої організації «Школа лідерства». Спільним голосуванням учнівського та педагогічного колективу, яке відбулося 8 жовтня, серед 5 кандидатів на цю посаду було обрано Грек Анастасію, ученицю 10-М класу, а її замісником став Маленко Олександр, учень 11-М класу.

 

Самоврядування у навчальному закладі має на меті виховати і сформувати свідомого, з активною громадською позицією громадянина України. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господарів своєї школи, покращенню стосунків і діяльності, вміння співпрацювати на принципах гласності і демократії.
Учнівське самоврядування – це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі в справах школи.
Головним завданням учнівського самоврядування у гімназії є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої  особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.
У 2012 навчальному році в Полтавській обласній гімназії-інтернаті імені А.С Макаренка створена організація «Школа лідерства», яка об’єднує учнів 5-11 класів.
Її діяльність спрямована на національно-культурне відродження, формування національної свідомості учнів. Організація піклується про вдосконалення навчально-виховного процесу, захищає інтереси і права учнів, честь колективу і школи.
   «Школа лідерства» – це добровільне дитяче об’єднання, створене на принципах доступності, гуманізму, демократизму; взаємозв’язку розумового, морального і естетичного виховання; рівності умов розвитку кожної дитини для повної реалізації її здібностей і талантів; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.
   Метою діяльності дитячої організації  «Школа лідерства» є задоволення потреб учнів закладу у всебічному, гармонійному розвитку, прищеплення їм почуття патріотизму, розуміння причетності до життя свого народу.
   Завдання – це виховання морально і фізично здорового покоління, створення умов для всебічного розвитку дитини, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості.
Дитяча організація «Школа лідерства» є громадським, створеним на добровільних засадах об’єднанням учнів нашого закладу. Тісно співпрацює з батьками дітей та підлітків. Організація є правонаступником піонерської дружини «Берегиня» НВК імені А.С. Макаренка.

    Структура та органи учнівського самоврядування

Найвищим органом влади учнівського самоврядування є Правління  учнівського самоврядування (ПУС), засідання якого проводяться 2 рази на рік.
ПУС  затверджує Статут і вносить до нього зміни; визначає порядок діяльності; заслуховує і оцінює діяльність комітетів;  здійснює керівництво дитячої організації «Школа лідерства».
На чолі стоїть голова, який обирається на засіданні строком на 1 рік. Голова координує прийом бажаючих до складу організації; організовує і проводить загально-шкільні лінійки; організовує постійний контроль за виконанням обов’язків; приймає звіти чергових.
Заступник голови ПУС – здійснює роботу по активізації діяльності комітетів; контролює виконання рішень ПУС; планує роботу керівників; здійснює оформлення матеріалів.
Керівники комітетів обираються на 1 рік, проводять засідання комітетів та ведуть облік роботи.
Комітети – це представники з класних груп, що обираються 1 раз на рік за бажанням. Засідання проводяться щомісячно, де планується робота кожного комітету та обговорюються досягнення.
Постійно відбувається взаємодія дитячої організації з педагогічним колективом: директор закладу призначає з числа вчителів радників  для кожного комітету, які допомагають у вирішенні проблем, активізують і спрямовують його роботу; побажання  вчителів можуть бути прийняті до уваги ПУС та розглянуті на засіданні.
Комітети, Правління керівників комітетів за участю членів об’єднання, педагога-організатора, вчителів -радників планують та організовують всю роботу і ведуть її облік. Комітети є виконавчими органами учнівського самоврядування в школі, їх завдання – активно сприяти становленню згуртованого колективу, покликаного формувати в учнів свідоме і відповідальне ставлення до своїх прав і обов’язків.
У закладі діє 5 комітетів: «Комітет праці», «Комітет внутрішніх справ», «Комітет інформації», «Комітет культури та відпочинку»,  «Комітет спорту і туризму».

Представники комітетів учнівського самоврядування

Основними напрямками роботи комітетів є:
–     трудова, творча, ігрова, інформаційна діяльність;
–    підтримання дисципліни і порядку в школі;
–    навчально-пізнавальна діяльність;
–    турбота і милосердя.
–    збереження життя та здоров’я;
На початку року до кожного комітету обираються представники  5-11 класів.