Дистанційне навчання

На період дистанційного навчання вчителі закладу повинні використовувати платформу GoogleClassroom та сервіси відозв’язку Zoom Cloud Meeting та Microsoft Teams, а також стежити за дотриманням академічної доброчесності серед учасників.


16 жовтня 2020 року, набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти.

Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.


Методичні рекомендації для використання у роботі

Курс для підвищення кваліфікації на освітній платформі EdEra