Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Статут закладу

Стратегія розвитку на 2020-2026 рр.

Положення про академічну доброчесність


Звіт директора закладу за 2020-2021 навчальний рік


Інституційний аудит закладу

Положення  про внутрішню систему якості освіти

Висновки та рекомендації за результатами самооцінювання освітніх та управлінських процесів і внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі у 2020/2021 н.р. 


Запобігання і протидія корупції


Правила поведінки учнів у навчальному закладі

Положення про зовнішній вигляд учнів

Умови доступності закладу для навчання осіб з ООС


Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів


  ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2021 рік

 1. Баланс за І квартал

 2. Баланс за ІІ квартал

 3. Кошторис (0611023)
 4. Кошторис (0611033)

 5. Звіт про фінансові результати за І квартал

 6. Звіт про фінансові результати за І півріччя

 7. Звіт керівника за І квартал

 8. Звіт керівника за ІІ квартал

 9. Довідка про зміни до кошторису №53

 10. Довідка про зміни до кошторису №71

 11. Довідка про зміни до кошторису №72

 12. Довідка про зміни до кошторису №81

 13. Довідка про зміни до кошторису №95

 14. Інформація про перелік товарів

 15. Інформація про перелік товарів за І півріччя

 16. Договір оренди

  2020-20217 роки