Робочий навчальний план на 2021/2022 навчальний рік складено  у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  Державного стандарту базової і повної середньої освіти для 10-11-х класів, затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат», Державних санітарних правил і норм  улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), Указів Президента України та уряду, регіональних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказу №732 від 11.09.2009 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», листів Міністерства освіти і науки України, ряду нормативних документів та Статуту закладу.

  Робочий навчальний план

   Освітня програма ліцею передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

  Освітня програма на 2021/2022 навчальний рік

   Навчання та проживання у ліцеї - безкоштовні.

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Полтавського ліцею імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради


   Робочий навчальний план на 2021/2022 навчальний рік складено:

       - для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. №405;

      - для 10-11 класівза Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464).

   Тривалість навчального тижня для учнів 5-11 класів – 6 днів. Мова навчання – українська.

    У відповідності з місцевими умовами та з метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог запроваджується такий режим навчально-виховного процесу (регулюється розкладом уроків, позакласних та інших занять).  Тривалість уроків у ліцеї  – 45 хвилин. Тривалість перерв – по 10 хвилин та дві перерви по 20 хвилин для збереження здоров’я дітей, організації їх активного відпочинку і зручності харчування у режимі роботи закладу.

    Навчальним планом передбачено поділ класів на групи на уроках іноземної та української мови, інформатики, фізкультури, трудового навчання (технологій) згідно з існуючими нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

   Варіативну складову робочого навчального плану (додатковий час (години) на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття) використано для розвитку нахилів і здібностей ліцеїстів, враховуючи освітні запити учнів та батьків, кадрове забезпечення та матеріально-технічну і методичну бази ліцею.

   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – із 01 вересня по 24 грудня 2021 року,

ІІ семестр – із 10 січня по 27 травня 2022 року.

   Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 23 жовтня по 31 жовтня,

зимові – з 25 грудня по 09 січня,

весняні – з 26 березня по 03 квітня.

  Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61. У залежності від місцевих умов навчальна практика проводиться протягом навчального року чи літніх канікул.

  Державна підсумкова атестація випускників основної та старшої школи проводиться згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України.